Juli 2024

Lektion 8

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Geschlossen

 18:30–20:00 Uhr

 Weilstetten (Untere Dorfstraße 11, 72336 Balingen)

Zurück

LKW/BUS-Zusatzstoff

 18:30–21:45 Uhr

 Laufen (Balinger Str. 75, 72459 Albstadt)

Zurück

Lektion 9

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 2

 18:30–20:00 Uhr

 Laufen (Balinger Str. 75, 72459 Albstadt)

Zurück

Lektion 10

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 12

 18:30–20:00 Uhr

 Weilstetten (Untere Dorfstraße 11, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 11

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Zusatzstoff Zweirad Lektion 1+2

 18:30–21:45 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 3

 18:30–20:00 Uhr

 Laufen (Balinger Str. 75, 72459 Albstadt)

Zurück

Lektion 12

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 13 + 14 (nur für Klasse B)

 18:30–21:45 Uhr

 Weilstetten (Untere Dorfstraße 11, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 13 (nur für Klasse B)

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 4

 18:30–20:00 Uhr

 Laufen (Balinger Str. 75, 72459 Albstadt)

Zurück

Zusatzstoff Zweirad Lektion 3+4

 18:30–21:45 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 14 (nur für Klasse B)

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Geschlossen

 Weilstetten (Untere Dorfstraße 11, 72336 Balingen)

Zurück

Lektion 1

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Geschlossen

 Laufen (Balinger Str. 75, 72459 Albstadt)

Zurück

Lektion 2

 18:30–20:00 Uhr

 Balingen (Lisztstraße 27, 72336 Balingen)

Zurück

Geschlossen

 Weilstetten (Untere Dorfstraße 11, 72336 Balingen)

Zurück